SSC - ซิลเวอร์ ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส ที่ไหนมีเรา ที่นั่นปลอดภัย โทร. 053-711228
SSC - ซิลเวอร์ ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส ที่ไหนมีเรา ที่นั่นปลอดภัย โทร. 053-711228
 
 
การควบคุมดูแลกำลังพลในหน่วยงาน
 
 
การฝึกอบรมทบทวนประจำเดือน
การเข้าตรวจเยี่ยมและการฝึกอบรมประจำเดือนของ จ.น.ท.ฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทฯเพื่อระเบียบวินัยความรู้ความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นของพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
 
 
 
หัวข้อในการฝึกอบรม
- ฝึกอบรมทบทวนท่าบุคคลมือเปล่า
- ฝึกอบรมทบทวนการใช้อาวุธประจำกายการต่อสู้ป้องกันตัว
- ฝึกอบรมทบทวนการใช้ถังเคมีแห้งเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
- อบรมทบทวนกฎระเบียบของผู้ว่าจ้างและกฎระเบียบของบริษัทฯ แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
- อบรมการสังเกตจดจำและหารแจ้งเหตุ
- แนะนำเทคนิคการในการทำงานการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้คำพูดที่สุภาพกับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อและผู้พักอาศัย และจรรยาบันของ จ.น.ท.รักษาความปลอดภัยที่ดี
 
 
 
การเอาใจใส่และเข้าตรวจเยี่ยม อย่างสม่ำเสมอของฝ่ายบริหาร
- เน้นความสามัคคีภายในหน่วยงานเพื่อให้การทำงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงาน
 
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
   
 
การแลกบัตร ผ่านเข้า - ออก
 
 
 
ท่ายืนตรง
 
 
ท่าเคารพ
 
 
 
 
 
ท่าแสดงความเคารพทางขวา
 
 
 
ท่าตามระเบียบพักโดยมีกระบอง
 
 
 
ท่าเตรียมตี
 
 
 
ท่าตี
 
 
 
ท่าตีสองมือด้วยกระบอง
 
 
 
ท่ากระแทกด้วยด้ามกระบอง
 
 
 
ท่าผลักด้วยกระบอง
 
 
 
ท่าแทงใกล้
 
 
 
ท่าแทงไกล
 
 
ท่าตีด้วยด้ามกระบอง
 
 
ท่าล็อคคอแบบเลขแปด
 
 
 
ท่าล็อคแบบตัวเอส
 
 
 
ท่าล็อคกดคอจากด้านหลัง
 
 
 
ท่าบิดให้คว่ำหน้า
 
 
 
 
 
ท่าบิดให้หงายหลัง
 
 
 
 
 
ท่ายืนเตรียมให้การจราจร
 
 
ท่าหยุดรถที่มาจากด้านหน้า
 
 
ท่าหยุดรถที่มาจากด้านซ้าย
 
 
ท่าหยุดรถที่มาจากด้านขวา
 
 
ให้การจราจรที่มาจากด้านหน้าผ่านไปได้
 
 
 

 

 

 

 

 
SSC บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ที่ไหนมีเรา ที่นั่นปลอดภัย โทร. 052-019925
- ฝึกอบรมทบทวนท่าบุคคลมือเปล่า
- ฝึกอบรมทบทวนการใช้อาวุธประจำกาย การต่อสู้ป้องกันตัว
- ฝึกอบรมทบทวนการใช้ถังเคมีแห้งเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้
- อบรมทบทวนกฎระเบียบของผู้ว่าจ้าง และกฎระเบียบของบริษัทฯ แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้พนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
- อบรมการสังเกตจดจำ และการแจ้งเหตุ
- แนะนำเทคนิคในการทำงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้คำพูดที่สุภาพกับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ และผู้พักอาศัย และจรรยาบันของ จ.น.ท.รักษาความปลอดภัยที่ดี
 
 
 
 
- จัดให้มีการตรวจประวัติพนักงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง
- ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อประชุมวางแผนมาตรการความปลอดภัย
- การบันทึก/สติ๊กเกอร์/ระเบียนประวัติรถ/บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการประสานงาน รปภ. เพื่อติดตามรถภายนอกที่เข้ามาภายในทุกครั้ง
- รถภายนอกต้องแลกบัตร จัดให้มีการแสดมป์บัตรเข้า-ออกทุกครั้ง
- จัดให้มีสายตรวจ/เครื่องแสกนตามจุด
 
 
 
 
 
- จัดให้มีการตรวจประวัติพนักงานก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง
- จัดทำระเบียบการเข้า/การแลกบัตร/บันทึกควบคุมการเข้าออกต่างๆ
- อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า บุคคลผู้มาติดต่องาน
- ควบคุมดูแลตามคำสั่งปกติ/พิเศษต่อผู้ว่าจ้าง อย่างเคร่งครัด
- มีการรายงานเหตุการณ์ประจำวัน
- อำนวยการจราจรให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
สิทธิพล สถิธางกูร
 
 
 
 
     
SILVER SECURITY SERVICE CO., LTD.
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 305/4 ม.9 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เลขที่ 7/54 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
เลขที่ 187/2 ถ.วังสิงห์คำ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 094-925-5156 , 095-692-2225
 
Copyright © 2022 www.sscguard.com All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft